top of page
BLEUTEC RAPTOR INVERT

BLEUTEC RAPTOR INVERT

מחירהחל מ- 5,500.00 ₪

רובה הקרבון הטוב והנמכר בעולם עכשיו בגירסה משופרת של אינוורט.

יותר כח יותר עוצמה יותר תווח יותר דיוק עם אפס רתע

100% קרבון תעופתי

מאזל חזק ומשופר

גוף הידרודימני לצידוד מהיר