רובה גלגלות עם צורה עתידנית מתקדמת  לצידוד מהיר ודריכה עם תחנות להקלה.
ירייה מטורפת עם מינימום רתע.
ייצור ההדק והגלגלות ייחודיות וחזקות ל