top of page
SUPREME 14

SUPREME 14

מחירהחל מ- 3,350.00 ₪

רובי הלחץ של LG הם הדור הבא של רובי העתיד עם פטנט להכפלת עוצמת הירייה מרובה  לחץ באורך דומה. יש ברובה גם מנגנון לאי מניעת הורדת הלחץ ככל שמעמיקים
כל הרובים מגיעים עם גלגלת מקורית של LG חוט דיינמה מקצועי ומשאבה.