SUPREME 14

SUPREME 14

3,350.00 ₪מחיר

רובי הלחץ של LG הם הדור הבא של רובי העתיד עם פטנט להכפלת עוצמת הירייה מרובה  לחץ באורך דומה. יש ברובה גם מנגנון לאי מניעת הורדת הלחץ ככל שמעמיקים
כל הרובים מגיעים עם גלגלת מקורית של LG חוט דיינמה מקצועי ומשאבה.